svētdiena, 2012. gada 2. decembris

Mk.11:9

Tie, kas gāja priekšā un kas sekoja, sauca: "Ozianna, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!"