svētdiena, 2012. gada 2. decembris

Ps.100:3

Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs.