pirmdiena, 2012. gada 3. decembris

Lk.11:9

Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.