svētdiena, 2012. gada 30. decembris

Jēk.1:22

Esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami.