svētdiena, 2012. gada 30. decembris

Sal.pam.3:27

Neliedzies labu darīt ikvienam, kam tas nepieciešams.