pirmdiena, 2012. gada 31. decembris

Ps.119:82

Manas acis ilgojas pēc Taviem apsolījumiem, tāpēc es nemitīgi jautāju: "Kad Tu mani iepriecināsi?"