ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris

2.Moz.33:18

Mozus sacīja: "Rādi man, lūdzams, Savu godību!"