ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris

Jņ.2:11

Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams Savu godību, un Viņa mācekļi sāka Viņam ticēt.