trešdiena, 2012. gada 21. novembris

1.Tim.4:10

Tālab mēs pūlamies un cīnāmies, jo esam likuši savu cerību uz dzīvo Dievu, kas ir visu cilvēku, visvairāk ticīgo Pestītājs.