svētdiena, 2012. gada 30. septembris

2.Tes.3:3

Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.