svētdiena, 2012. gada 30. septembris

Ps.40:12

Tu, ak, Kungs, nepārtrauksi Savu labvēlību pret mani, Tava žēlastība un uzticība mani sargās vienumēr!