pirmdiena, 2012. gada 1. oktobris

Ps.27:13

Es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga laipnību dzīvo zemē.