svētdiena, 2012. gada 5. augusts

Mk.13:31

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.