svētdiena, 2012. gada 5. augusts

Jer.1:12

Es esmu nomodā par Savu vārdu, lai tas piepildītos!