pirmdiena, 2012. gada 6. augusts

Ec.33:12

Taisno neizglābs viņa taisnība, kad viņš apgrēkojas. Un bezdievis neies bojā savas bezdievības dēļ, ja viņš atgriežas no savas bezdievības.