pirmdiena, 2012. gada 25. jūnijs

2.Moz.3:14

Dievs sacīja uz Mozu: "ES ESMU, kas ES ESMU."