pirmdiena, 2012. gada 25. jūnijs

Atkl.21:6

Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdens avota.