svētdiena, 2012. gada 24. jūnijs

1.Tim.2:5

Ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem - cilvēks Kristus Jēzus.