ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

2.Sam.22:29

Tu, ak, Kungs, esi mans spīdeklis, un Tu, mans Dievs, apgaismo manu tumsu.