trešdiena, 2012. gada 11. aprīlis

1.Kor.15:58

Topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā vienumēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.