ceturtdiena, 2012. gada 12. aprīlis

Jņ.12:46

Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.