svētdiena, 2011. gada 4. decembris

2.Kor.9:7

Priecīgu devēju Dievs mīl.