svētdiena, 2011. gada 4. decembris

1.Moz.28:22

No visa, ko Dievs man dos, es desmito tiesu došu Viņam.