pirmdiena, 2011. gada 5. decembris

Sal.pam.23:17

Lai tava sirds neiekarst pret grēciniekiem, bet lai tā jo dienas paliek bijāšanā Tā Kunga priekšā.