ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

1.Sam.26:23

Tas Kungs lai ikvienam atmaksā, vērodams, kāda viņa taisnība un kāda viņa uzticība.