trešdiena, 2011. gada 7. decembris

2.Tim.4:17

Tas Kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga.