ceturtdiena, 2011. gada 8. decembris

Gal.6:9

Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.