svētdiena, 2011. gada 20. novembris

Rom.14:13

Tāpēc netiesāsim vairs cits citu, bet labāk spriediet, ka netopat brālim par piedauzību vai par iemeslu viņa krišanai.