svētdiena, 2011. gada 20. novembris

Ps.105:7

Viņš, Tas Kungs, ir mūsu Dievs; Viņa tiesas lēmumi iet pār visu zemi.