pirmdiena, 2011. gada 21. novembris

Cah.1:17

Tas Kungs atkal iepriecinās Ciānu.