svētdiena, 2011. gada 18. septembris

Tit.2:13

Gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu.