pirmdiena, 2011. gada 19. septembris

Jer.25:5

Atgriezieties ikviens no sava ļaunā ceļa un no saviem nelabajiem darbiem.