svētdiena, 2011. gada 18. septembris

Ps.82:8

Celies, ak, Dievs, tiesā zemi, jo Tu esi Tas Kungs, kas manto visas tautas!