pirmdiena, 2011. gada 15. augusts

Ps.19:8

Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus.