pirmdiena, 2011. gada 15. augusts

Kol.2:3

Kristū apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības