svētdiena, 2011. gada 14. augusts

Jēk.4:17

Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.