pirmdiena, 2011. gada 29. augusts

Jes.43:20

Es ūdeni esmu devis tuksnesī un upes sausās vietās, lai dzirdinātu Savu tautu, Savu izredzēto tautu.