pirmdiena, 2011. gada 29. augusts

Jņ.7:37

Jēzus sauca: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!"