svētdiena, 2011. gada 28. augusts

Jēk.5:13

Ja kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz Dievu.