pirmdiena, 2011. gada 18. jūlijs

Sal.pam.16:7

Ja kāda ceļi Tam Kungam labi patīk, tad Viņš liek izlīdzināties viņam arī ar viņa ienaidniekiem.