svētdiena, 2011. gada 17. jūlijs

Ap.d.18:10

Jo Es esmu ar tevi! Neviens necelsies pret tevi, lai darītu tev ļaunu.