svētdiena, 2011. gada 17. jūlijs

Jer.1:19

“Kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu!” saka Tas Kungs.