pirmdiena, 2011. gada 18. jūlijs

Rom.14:19

Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā.