pirmdiena, 2011. gada 27. jūnijs

Ps.97:10

Tas Kungs pasargā Savu svēto dvēseles.