svētdiena, 2011. gada 26. jūnijs

Jēk.5:16

Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti.