pirmdiena, 2011. gada 27. jūnijs

2.Tes.3:3

Tas Kungs ir uzticams. Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.