svētdiena, 2011. gada 5. jūnijs

1.Kor.6:20

Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!