svētdiena, 2011. gada 5. jūnijs

2.Moz.20:2

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama.