pirmdiena, 2011. gada 6. jūnijs

1.Sam.17:45

Dāvids sacīja filistietim: "Tu nāc pie manis ar zobenu un šķēpu, un kaujas vāli, bet es eju tev pretī Tā Kunga Cebaota Vārdā."