pirmdiena, 2011. gada 4. aprīlis

Jes.9:4

Drēbes, kas asinīm aptraipītas, būs tikai laupījums ugunij, uguns tās aprīs.